Psychologische hulp 2022
Vanaf januari 2022 werk ik contractvrij. Reden hiervoor is de toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van de behandeling. Ik wil graag persoonsgerichte behandelingen op maat aan blijven bieden. Dit houdt in dat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars. 
Het heeft gevolgen voor de hoogte van het bedrag dat een zorgverzekeraar aan jou vergoedt. Binnen de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen een naturapolis en een restitutiepolis (aanvullende verzekering doet niet ter zake). Wanneer je een zuivere restitutiepolis (vrije zorgkeuze) hebt, wordt jouw behandeling 100% vergoed door jouw zorgverzekeraar. Bij een naturapolis ligt de vergoeding tussen de 60% en 80%. In alle gevallen wordt een beroep gedaan op het eigen risico. Informeer vooraf bij jouw zorgverzekeraar wat je precies vergoed krijgt!
"Bij een contractvrije psycholoog wordt de nota rechtstreeks naar de cliŽnt gestuurd. De cliŽnt dient de rekening zelf in bij de zorgverzekeraar. Hier staat de overeenkomst tussen cliŽnt en psycholoog dus centraal en heeft de zorgverzekeraar, behoudens algemene wettelijke vereisten, geen inmenging in de "therapie."
Meer informatie vind je op www.contractvrijepsycholoog.nl.

Tarieven
Een overzicht van alle tarieven per consult vanaf 1 januari 2024, zoals deze wettelijk zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor behandeling door een Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) in de setting "Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II".
Code   Intake / diagnostiek (60 minuten)   Behandeling directe tijd
CO0562   GZ-psycholoog (BGGZ)  183,44 euro
CO0497   45 minuten 135,89 euro
CO0627  60 minuten  161,46 euro
CO0757   90 minuten  198,72 euro
Alle indirecte tijd is bij de tarieven inbegrepen (voorbereiding, verplichte zorgvraagtypering met de HoNOS+, administratie, facturatie, verslaglegging, brieven voor huisarts, ed).

Niet verzekerde zorg 
Niet alle stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo zijn aanpassingsstoornissen, burn out, werk- en relatieproblematiek uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De behandeling hiervoor dien je zelf te betalen. De kosten voor niet vergoede zorg worden gerekend per consult. Het tarief voor een consult is 135,- euro per 45 minuten. Het gaat dan niet ten koste van je eigen risico. Je hebt in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig. Daarnaast kunnen er andere redenen zijn dat je er zelf voor kiest om de behandeling niet door de zorgverzekeraar te laten vergoeden.
No Show en annulering
Als je je afspraak wilt annuleren of verzetten, dan is dit uiteraard mogelijk en dan kun je dit zelf doen door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen graag 24 uur voor de afspraak. Mocht het door omstandigheden een keer niet lukken om voor 24 uur de afspraak af te zeggen dan zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Komt het vaker voor dan reken ik 55 euro. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering.