Psychologische hulp

Statera levert gecontracteerde zorg binnen de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat er een overeenkomst is met de zorgverzekeraar. Hierdoor worden de kosten van de behandeling vanuit de basisverzekering volledig vergoed met uitzondering van het wettelijke eigen risico. Je dient daarvoor wel een schriftelijke verwijzing te hebben van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.
 
In het nieuwe vergoedingensysteem vervalt de declaratie per consult. Daarvoor in de plaats is er een stelsel met 4 zorgproducten:
- GBGGZ product Kort                             294 minuten      457,43 euro
- GBGGZ product Middel                         495 minuten     779,40 euro
- GBGGZ product Intensief                      750 minuten   1222,15 euro
- GBGGZ onvolledig behandeltraject      120 minuten    186,71 euro
 
Ieder zorgproduct telt een vast aantal minuten, waarbinnen de totale prestatie (intake, diagnose, behandeling, overleg huisarts, consultatie, e-health, etc.) dient plaats te vinden. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van de klachten. De psycholoog stelt de diagnose en beoordeelt samen met je welke behandeling wordt ingezet. Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat je toch een langere behandelduur nodig hebt. In dat geval kan er geswitcht worden naar een "zwaarder" product, zodat je verzekerd blijft van vergoeding.


Niet alle stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering.
Zo zijn aanpassingsstoornissen, burn out, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De behandeling hiervoor dien je zelf te betalen, of eventueel wordt deze uit een aanvullende verzekering vergoed. Informeer bij jouw zorgverzekeraar of jouw behandeling vergoed wordt. De kosten voor niet vergoede zorg worden gerekend per consult. Het tarief voor een consult is 92,50 euro per uur.


De verwijsbrief
De zorgverzekeraar stelt strenge eisen aan een verwijsbrief. Wanneer de volgende items  in de verwijsbrief niet vermeld staan,  dan zal de zorgverzekeraar de kosten niet vergoeden:
- een datum;
- verwijzing voor de generalistische basis ggz;
- een vermoeden van een dsm classificatie (ook wel een psychische stoornis genoemd);


Wie betaalt de rekening?
De rekening gaat na afsluiting van de behandeling rechtstreeks naar de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar zal het eigen risico bij jou in rekening brengen.


NB: Bel tijdig af!
Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd of waarbij de cliŽnt niet verschijnt, wordt een no show genoemd. Deze no show's worden  in rekening gebracht en worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. Het tarief voor een no show is 50 euro.